ශාරීරික සුවතාවය

නිවසේ ව්‍යායාම වඩාත් ලදායී කරන්නේ කෙසේද?

Learn More

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි ප්‍රජාවෙන් මිලියන 9.5ක්ම ක්‍රියාශීලී නොවන ජීවිතයක් ගත කරති.ක්‍රියාශීලී දිවිපෙවෙතක් ගත කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව මෙන්ම ක්‍රියාශීලිවීම සඳහා දිනකට මිනිත්තු 30 ක් පමණ වැයකිරීමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැන අපි ඔබට තොරතුරු ලබාදෙනවා.

වීඩියෝ සටහන්

කියවන්න

Nestlé Family Club වෙත සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි