සිතේ සතුට

මානසික ආතතිය අඩු කර විනාඩි 5 කින් ඔබේ මනස පිරිසිදු කරන්නේ කෙසේද?

Learn More

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටියන් 5 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් රැකියාව හා බැඳුණු ආතතියෙන් පෙළෙනවා. Nestlé Family Club, අපි ආතතිය දුරලීමේ මග ඔබට කියා දෙනවා. ඔබේ පවුල සහ මිතුරන් සමග වැඩි කාලයක් ගත කිරීමට හැකි නිර්මාණශීලී විධි අපි ඔබ වෙත ගෙනඑනවා.

වීඩියෝ සටහන්

කියවන්න

Nestlé Family Club වෙත සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි