පෝෂණය

ඔබ ව්‍යාකූල ආහාර වෙනුවට සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ආහාර ගන්නේ කෙසේද?

Learn More

ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන්ගෙන් 50%ක් පමණ ක්ෂුද්‍ර පෝෂණ ඌනතාවලින් පෙළෙති. සමබල ආහාරවේලක් මෙන්ම ආහාර ගන්නා ප්‍රමාණයද ඔබේ දරුවාගේ වර්ධනය සඳහා වැදගත් වෙයි. Nestlé Family Club දරුවාව පෝෂණීය ආහාරවලට හුරු කිරීමට සලර උපක්‍රම රැසක් ඔබ වෙත ගෙන එයි.

වීඩියෝ සටහන්

කියවන්න

Previous Next

ආහාර වට්ටෝරු

Nestlé Family Club වෙත සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි